Vidinės ir išorinės aplinkos ekologija

Kviečiame kartu patyrinėti savo individualius santykius su gyvenamąją aplinka ir kitais individais (autoekologiją), surasti analogijas tarp mūsų fiziologijos ir psichologijos.

Fiziologija / fizinis lygmuo
• Kaip mums tinkamos ir netinkamos, naudingos ir žalingos medžiagos petenka į mūsų organizmą? Valgymas, gėrimas, kvėpavimas ir kita
• Ką ir kiek iš jų pasisaviname (asmiliuojame), kaip biotransformuojame ir šaliname. Angos, membranos, gradientai, slėgio skirtumai, ir kaip sausainiai osmozės būdu iš spintelės patenka į mūsų kūnus. Jutimo organai, kas patenka per juos? Ką ir kaip išskiriame išorėn, o ką pasiliekame?
• Informacija ir žinios apie tai, kas sveika/ nesveika, ekolgiška, natūralu
• Kontroliavimas ir asmeniniai pasirinkimai „ką įsidedu į save“. Maistas, tara, pakuotės, valymo skalbimo priemonės, statybinės ir interjero medžiagos, oras, vaistai, elektromagnetinės bangos, šviesa, radioaktyvi spinduliuotė
• Efektyvios biotransformacijos ir šalinimo būdai – judėjimas, prakaitavimas, masažas, poilsis ir daug kitų. „Aklosios dėmės“ dėmės pasirinkimuose arba kompromisai
• Kokias chemines medžiagas išskiriu aplinkon? Jų kontrolė

Psichologija / asmenybės / dvasinis lygmuo
• Saviraiška ir pažinimas, savęs patvirtinimas
• Balansas tarp fizinio kūno priežiūros ir to, kas jame gyvena
• Santykis su aplinkine terpe ir savimi. Mintys apie kitus, save ir įtampa. Konfliktas ir psichikos „aklosios dėmės“
• Vidinė erdvė ir jos nuodai. Kaip juos perdirbu ir ką išskiriu?
• Būsenos ir jų poveikis vidinei ir išorinei aplinkai. Mano asmeninės „aklosios dėmės“. Būdai jas pažinti: šios būties artimieji ir gyvenimo krizės
• Ar aš galiu būti „nuodų“ šaltiniu aplinkai? Kaip ir kokius „nuodus“ aš gaminu? Kaip apvalyti „psichinės produkcijos“ išskyras? Kur aš jas nukreipiu? Valymo / biotransformacijos sistemos sistemos savyje suradimas
• Kaip iš mazuto gaminti aukščiausio oktaninio laipsnio kurą?
Educore